in shape afslankstudio

Disclaimer

Disclaimer voor www.inshape-afslankstudio.nl In Shape Afslankstudio (KvK nummer: 17191575), hierna te noemen In Shape Afslankstudio, verleent u hierbij toegang tot www.inshape-afslankstudio.nl (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. In Shape Afslankstudio behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

In Shape Afslankstudio spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van In Shape Afslankstudio. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan In Shape Afslankstudio nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Een bezoeker mag geen teksten en/of beelden van deze website openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van In Shape Afslankstudio. Ook niet via een eigen netwerk.

Claims / Ervaringen

De In Shape Afslankstudio ervaringen op deze website zijn ervaringen van echte personen. In Shape Afslankstudio interviewt de personen en zorgt dat er in het verslag van de ervaringen geen claims in staan die in strijd zijn met de Europese EFSA wetgeving. De inhoud en context van deze ervaringen zijn individueel en zijn daarom niet generaliseerbaar of van toepassing op iedere deelnemer bij In Shape Afslankstudio aangeboden afslankprogramma. Als er op de website www.inshape-afslankstudio.nl wordt gerefereerd naar een mate van gewichtsverlies dan heeft de mate van gewichtsverlies betrekking op het gevolgde afslankprogramma.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief